דירקטוריון החברה

דירקטוריון החברה מורכב מ 9 חברים – 2 חברי מועצה, 2 עובדי עיריית טבריה, 5 דירקטורים חיצוניים :

יישוב שם משבצת תפקיד
טבריה יוסי בן דוד, ראש העיר טבריה חבר מועצה יו"ר הדירקטוריון
טבריה חבר מועצה
טבריה ישראל ענתבי, מנכ"ל החברה הכלכלית עובד עירייה דירקטור
טבריה ארצי מרדכי, מנהל אגף שפ"ע עובד עירייה דירקטור
טבריה עו"ד קרנית מלכא דירקטורית חיצונית דירקטורית
כפר כמא ויבנאל תחאוכו מריאן דירקטורית חיצונית דירקטורית
מגדל עו"ד הילה הוכפלד דירקטורית חיצונית דירקטורית
טבריה דירקטורית חיצונית דירקטורית
טבריה דירקטורית חיצונית דירקטורית