מאגר מפקחים

תאגיד מי רקת טבריה בע"מ הקים מאגר מפקחים שאליהם הוא פונה לצורך פיקוח ל פרויקטים:

שח"מ מקורות ביצוע בע"מ – חולון

אילוז מהנדסים – צפת

אלון שוורץ-אדבר – מושב הזורעים

תופ תכנון ופיתוח הנדסה – חיפה

טל נטפים ברמה בע"מ – מושב אליעד

אר-לב הנדסה ופרויקטים בע"מ – קצרין