מכרזים שהסתיימו

שנת 2018:

  • הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד – מ.ג.ע.ר

שנת 2017 :

שנת 2015 :