דלג לתוכן

דוחות איכות המים

מידע מפורט על תוצאות הדיגומים ממשרד הבריאות

דוחות 2020

 

דוחות 2019 

 

דוחות 2018

דוחות 2017

דוחות 2016