דלג לתוכן

פרויקטים שבוצעו עד 2013

א. שדרוג קווי מים וביוב ברחוב רקפת

בימים אלו, מסיים התאגיד את שלב א' של עבודות שדרוג רשת המים והביוב ברחוב רקפת, במסגרת העבודות הוחלפו צנרת המים וקווי הביוב הישנים בקווים חדישים ואיכותיים, הותקנו מערכות מדידה ומדי מים חדשים לכל התושבים , תאגיד המים פועל בשיתוף עם עיריית טבריה במסגרת שדרוג הרחוב ופיתוחו. תשתיות המים והביוב הקיימות ברחוב רקפת הונחו בתחילת שנות השמונים בעת הקמת השכונה, לאחרונה, תשתיות המים והביוב ברחוב נזקקו לתיקונים בתדירות רבה, כתוצאה מתיקונים אלו נחפרו שוב ושוב מדרכות הרחוב במקומות רבים ובוצעו תיקונים מקומיים אשר יצרו טלאים במדרכות ובכביש, העבודות ברחוב מתבצעות באמצעות הקבלן דגבר נחום בע"מ, אומדן הפרויקט כ-1.5 מיליון ₪ במימון התאגיד ובהתאם לתכנית העבודה, בימים הקרובים יחלו עבודות הפיתוח ברחוב בעל ידי עיריית טבריה , במסגרת זו יבנה מעגל תנועה חדש בצומת הרחובות ספיר ורקפת וכן מדרכות חדשות בחיפוי אבן משתלבת, אבני שפה חדשות וריבוד הכביש מחדש, צפי סיום הפרויקט כולו דצמבר 2011 .

ב. פרויקט קו אספקת מים בחירום לעיר טבריה

לראשונה בתולדות העיר טבריה, מניח תאגיד "מי רקת טבריה בע"מ" במבצע הנדסי מורכב קו מים נוסף לגיבוי בשעת חירום לעיר טבריה. עד עתה המקור היחידי לאספקת המים לעיר טבריה היה מהכנרת, תאגיד המים מי רקת טבריה שואב את המים מהכנרת ,המים עוברים תהליך משוכלל ומתקדם מאוד של סינון וטיפול במכון הנמצא ביציאה הצפונית של העיר ומשם מוזרמים המים באמצעות מכוני שאיבה לבתי התושבים. עם השקת הקו החדש, הכנרת כבר לא מהווה את מקור המים היחידי של העיר טבריה, בשעת חירום ניתן יהיה לספק מים לעיר טבריה במידת הצורך גם מקו החירום. פרויקט הקו הנוסף לאספקת מים בחירום , החל להתגבש בסוף קיץ שנת 2008 , בסיום הקיץ מפלס הכנרת היה בשפל חסר תקדים והייתה סכנה להמשך שאיבה מהכנרת, התאגיד החל בתכנון מואץ לביצוע קו מים אלטרנטיבי שיהווה מקור מים חלופי לכנרת בשעת חירום על פי הצורך, מקור הקו החדש באזור כפר חיטים מחיבור מיוחד שהוזמן על ידי התאגיד מחברת מקורות , הקו מתחבר למכון שאיבה מספר 4 הנמצא מעל אולמי מצפור, סלילת הקו הייתה מבצע הנדסי מורכב וייחודי, הקו נסלל בתוואי קשה לאורך של 3 קילומטרים ונדרש לחציות שבוצעו באמצעות קידוחים אופקיים , קידוח אחד ברוחב 45 מטר מתחת לכביש הראשי מול מצפה עדי והקידוח השני ברוחב 25 מטר מתחת לכביש מע"צ המוביל לכפר חיטים, עלות הפרויקט כ- 3 מיליון ₪ , קבלן מבצע "דגבר נחום בע"מ" , סיום יולי 2011.

ג. שדרוג קווי מים וביוב בשיכון עובדים

הפרויקט החל בשנת 2010 , במסגרת פרויקט זה משודרגים כל קווי המים והביוב בשיכון עובדים , הקווים הישנים הונחו בשנות ה- 60 , עלות הפרויקט כ- 7 מיליון ₪ במימון התאגיד, הפרויקט מבוצע על ידי "שלמה חביב בע"מ" אשר זכה במכרז, מועד סיום משוער אוגוסט 2011 , עם סיום הנחת קווי המים והביוב יחל התאגיד בשיתוף עם עיריית טבריה בשיקום המדרכות והכבישים בשכונה לרווחת התושבים.

ד. מיגון פיזי של מתקני המים והביוב

בהתאם להנחיות ולכללי רשות המים ,חלה חובה למגן את מקורות המים של התאגיד , כשלב ראשון של פרויקט המיגון מבצע התאגיד מיגון פיזי בכל מתקני המים והביוב, המיגון נועד להגן על המתקנים ולמנוע כניסת בלתי מורשים למכונים. במסגרת הפרויקט מבוצעות עבודות של גידור חדש בהתאם לתקנים, שערים , מנעולים, הגנה על פתחי הבריכות, שילוט אזהרה ושיקום תשתיות בחצרות התקנים. פרויקט המיגון הפיזי הינו חלק מפרויקט המיגון הכללי המתוכנן להתבצע בהמשך. עלות הפרויקט כ- 3 מיליון ₪ וסיומו המשוער באוגוסט 2011 , קבלן מבצע ר"ל אלקטריק בע"מ.

ה. השלמת מכון שאיבה מספר 3 (רחוב השומר)

מיקומו של מכון שאיבה מספר 3 ,על הכביש המרכזי בלב שכונת מגורים ברחוב השומר הביא אותנו לתכנן את השלמת העבודות במכון באופן שישתלב בשכונה ולא יהווה מתקן יוצא דופן מחד, ויהיה בעל חזות אסתטית ונעימה מאידך, העבודות במכון החלו לפני כחמש שנים עוד בטרם קיבל התאגיד אחריות, במכון נבנתה אז בריכת אגירה נוספת למים בנפח של 3,000 מ"ק , לאחרונה, עם סיום עבודות המיגון הפיזי של המכון, יצא התאגיד למכרז השלמת העבודות במכון הנאמדות ב – 2 מיליון ₪ , וחברת "המחדש" אשר זכתה במכרז מבצעת את פרויקט השלמת המתקן המספק מים לכל תושבי האזור, העבודות העיקריות המתבצעות במסגרת הפרויקט הינן: הוספת שתי יחידות שאיבה בהספק גבוה, התאמת כל הצנרת והמגופים, טיפול בכל לוחות החשמל והבקרה, התקנה וחיבור גנרטור חדש ,מערכות בקרה , חיפוי המבנה, תיקוני טיח וצביעת המכון, מימון הפרויקט ממענקים של מנהל המים ,מועד סיום משוער: אוקטובר 2011 .

ו. התקנת מערכת לקריאת מדי מים מרחוק (קר"מ) בכפר קמא ובמושבה מגדל

בכוונת התאגיד להתקין בכל יישובי התאגיד, מערכת של מדי מים ממוחשבים לקריאה מרחוק, מערכת כזו תתרום רבות לדיוק בקריאת מדי המים ,ניתן יהיה לבצע בקרה על צריכות המים וקריאה ממוחשבת שתמנע טעויות, כמו כן לתושבים תתאפשר צפייה בצריכת המים הפרטית באמצעות האינטרנט בכל זמן ולתאגיד תהיה אפשרות לגלות ולהתריע לתושבים על נזילות מים בצנרת הפרטית. כפיילוט לפרויקט נבחרו כפר קמא ובהמשך המושבה מגדל, בכפר קמא מסתיימות בימים אלו עבודות החלפת כל מדי המים הישנים במדי קר"מ ומותקנים מפחיתי ספיקה לא נמדדת ufr , הפרויקט מבוצע על ידי חברת מילגם במסגרת מכרז החלפה והתקנת מדי מים ובהתאם לתכנית העבודה של התאגיד, עלות הפרויקט כחצי מיליון ₪ בשני היישובים, חצי במימון התאגיד וחצי ממענקי מדינה, סיום משוער דצמבר 2011 .

ז. שדרוג, שיקום ופיתוח קווי מים וביוב במגדל, יבנאל וכפר קמא

ברחבי התאגיד ובכל יישוביו מתבצעות במקביל עבודות נרחבות של חידוש, שדרוג ושיקום תשתיות מים וביוב ישנות ופיתוח תשתיות מים וביוב במסגרת בנייה חדשה או שכונות חדשות המתוכננות ביישובים, העבודות מתבצעות במסגרת תכנית העבודה השנתית של התאגיד ובעלות של כמיליון וחצי ₪ , במימון התאגיד, היטלי פיתוח ומענקי המדינה, העבודות מתבצעות על ידי קבלן האחזקה של התאגיד: דגבר נחום, סיום בהתאם להתקדמות הפרויקטים השונים בכל יישוב.