מבצע מחיקת חובות מים

מבצע לזמן מוגבל למחיקת ריבית והצמדה על חובות לצרכנים ביתיים בין התאריכים 2/4/2019 – 31/7/2019

ניתן להסדיר חוב בפריסה של עד 36 תשלומים.
במסגרת המבצע יימחק סכום החוב הנובע מריבית והצמדה בתנאים הבאים:
• עמידה בהסדר התשלומים (באמצעות שיקים / הוראת קבע / תשלום באשראי)
• תשלום חיובי המים והביוב השוטפים

להסדרת יתרת החוב, יש לפנות לסניפי שרות הלקוחות.

*מחיקת החובות בכפוף להוראות והנחיות רשות המים הממשלתית