דלג לתוכן

פרויקטים שבוצעו ב-2014

א. מתקן לטיהור שפכי העיר טבריה – מט"ש ביתניה

פרויקט מתקן לטיהור שפכים (מט"ש) ביתניה הינו פרויקט הדגל של התאגיד, הפרויקט החל בשנת 2009 ועלותו נאמדת בכ-100 מיליון ₪ ,הפרויקט הינו פרויקט משותף לתאגיד מי רקת טבריה ( 2/3 ) ומועצה אזורית עמק הירדן ( 1/3 ) ,המט"ש נבנה בעמק הירדן למרגלות קיבוץ אלומות במקום הנקרא ביתניה1, המט"ש מיועד לטהר את שפכי טבריה ועמק הירדן עד לרמה שלישונית , היא רמת הטיהור הגבוהה ביותר בה מחויב התאגיד. המט"ש מתוכנן לטהר כ- 6 מיליון קוב שפכים בשנה ובעתיד להגיע ל – 18 מיליון קוב שפכים בשנה, בהתאם לגידול האוכלוסייה. מי הקולחין המטוהרים ישמשו להשקיית כל סוגי הגידולים לחקלאי עמק הירדן. החברה המבצעת את הפרויקט "קל בניין בע"מ" שנרכשה לא מכבר על ידי חברת "ברן הנדסה" . הפרויקט ממומן מהלוואות ארוכות טווח שנטל התאגיד וחלק קטן ממענקי מדינה, שפכי העיר טבריה החלו לזרום למט"ש ביתניה בתאריך 25 בפברואר 2015 , במט"ש ממשיכות עבודות השלמה שונות וכן היערכות לביצוע הטיפול השלישוני , סיום והשלמת הפרויקט – דצמבר 2016 .
בניית המט"ש והפעלתו מהווה בשורה לכל תושבי טבריה והאזור , עם הפעלתו בוטל המט"ש הישן מול חוף גיא אשר היווה מפגע אקולוגי וסביבתי , הפעלת המט"ש החדש מעניק לעיר טבריה פתרון קצה לביוב אשר משך שנים רבות נמנע ומאפשר את פיתוחה של העיר טבריה שעוכב בהיעדר פתרון מודרני ומתקדם לטיפול בשפכי העיר.

1 חוות ביתניה (ביתניה תחתית)

חוות ביתניה נוסדה ב-1912 על ידי יק"א, ממערב לנהר הירדן ומדרום לחוות כנרת. שמה נגזר מהביטוי "ביתן המלך" הנזכר בתנ"ך (אסתר א', ה'). החווה שימשה כתחנת ניסיונות לבדיקת התאמתם של זני ירקות ועצי פרי שונים לתנאי הגידול באזור. שטחה היה 500 דונם, והיא כללה מספר בתים שנבנו מלבני חומר ותבן, לשיכון הפועלים. כשנה לאחר הקמתה התעורר סכסוך בין הפועלים למנהל העבודה במקום, ועם פרוץ מלחמת העולם הראשונה עזבו הפועלים את החווה והיא נסגרה. לאחר המלחמה היא עברה כמה גלגולים, בהם ניסיון כושל של קבוצת יהודים מגרמניה לגדל גידולים לייצוא, וקבוצת הכשרה מתנועת הפועל המזרחי (ב-1940), אך היחסים בין קבוצת הפועלים הדתיים לבין הקיבוצים השכנים עלו על שרטון, ואנשיה עזבו את החווה והצטרפו למושב הזורעים שבבקעת יבנאל. במאורעות 1936 – 1939 נבנה במקום בית ביטחון הקיים עד היום. בשנת 1946 התיישב במקום קיבוץ אלומות שעבר אחר כך לגבעת ביתניה עילית. ביתניה תחתית נמצאת על הדרך שחברה בין קבוצת כנרת למנחמיה. בתחילת הדרך מצוי קברו של חבר כנרת יוסף זלצמן שנרצח במקום זה כשהוא חורש במחרשתו. הוא היה הקרבן הראשון של קבוצת כנרת. ( מתוך ויקיפדיה ).

ב. תחנת שאיבה ראשית לסניקת שפכי העיר טבריה לביתניה

התאגיד החל בבניית תחנת השאיבה הראשית במרץ 2011 בשטח המתקן הישן לטיהור שפכים של העיר טבריה הממוקם מול חוף גיא, תפקידה של תחנת השאיבה הינו לסנוק ולהוביל את שפכי העיר טבריה למט"ש ביתניה החדש הנבנה בעמק הירדן במרחק של כ-12 ק"מ באמצעות קו הולכה אשר הונח בין טבריה לעמק הירדן על ידי חברת מקורות. לאור מיקומה הרגיש של התחנה באגן ההיקוות של הכנרת, ועל מנת למנוע גלישת שפכים מהתחנה לכנרת , תפעל תחנת השאיבה כשתי תחנות אשר יעניקו גיבוי הדדי במקרה של תקלה, כמו כן מתוכננים מאגרי חירום לשעת הצורך, התחנה המוקמת הינה תחנה מודרנית עם מיטב הטכנולוגיה המתקדמת, בקרה רציפה וציוד מכאני ואלקטרוני משוכלל, עלות התחנה 12 מיליון ₪ הממומנים באמצעות הלוואות ארוכות טווח שנטל התאגיד וממענקי מדינה. החברה המבצעת את הפרויקט הינה חברת אלקו בע"מ , התחנה החלה לפעול בחודש פברואר 2015 ובימים אלו מושלמת התחנה עם תום תקופת ההרצה.

ג. שדרוג מכון הסינון למים : מערך ההכלרה ומסנני קדם טיפול
ד. שדרוג והחלפת קווי סניקה ראשיים למים
ה. חידוש ושיקום קווי מים וביוב ברחובות יהודה הלוי , השילוח והעמקים
ו. חידוש ושיקום קווי מים וביוב ראשיים בשוק העירוני בטבריה
ז. שדרוג קווי ביוב בכיכר ז'בוטינסקי בטבריה
ח. פיתוח מערכות מים וביוב בשכונות חדשות ברחבי התאגיד
ט. התקנת מערכת כיבוי אש אוטומטית בלוחות החשמל במכוני המים והביוב
י. התקנת מערכת נטרול ריחות במכון ביוב פלאז'ה
יא. הקמת מערכת מידע גיאוגרפית למיפוי תשתיות מים וביוב GIS
יב. הסמכה לתקני ISO 9001, 18001 ,14001 וקבלת תו הזהב
יג. השלמת תכניות אב למים וביוב בכל יישובי התאגיד
יד. יישום פרויקט ניטור שפכי תעשייה

טו. השלמת שדרוג קווי מים באיזור תעשייה טבריה עלית

הפרויקט החל בשנת 2013 , במסגרת פרויקט זה שודרגו כל קווי המים באזור התעשייה בטבריה עלית , הקווים הישנים הונחו "רק" לפני כ-15 שנה , אולם עקב השראה אלקטרומגנטית הנובעת ככל הנראה מקווי מתח הנמצאים במקום, נוצרה קורוזיה אשר גרמה לפיצוצי מים רבים, תקלות חוזרות ונשנות והפרעה לפעילות התקינה של העסקים באזור התעשייה. לאחר התייעצות הוחלט על החלפת קווי המים המתכתיים לקווי מים אל מתכתיים, כאמור צנרת המים הוחלפה לצרת אל מתכתית וכן שודרגו תחנות הפחתות הלחץ והוגדלו קטרים על פי הצורך. עלות הפרויקט כ- 2 מיליון ₪ במימון התאגיד, הפרויקט בוצע על ידי "דגבר נחום בע"מ", סיום הפרויקט יולי 2014.

טז. מיגון פיזי ואלקטרוני של מתקני המים והביוב

בהתאם להנחיות ולכללי רשות המים ,חלה חובה למגן את מקורות המים של התאגיד , בשלב ראשון של פרויקט המיגון ביצע התאגיד מיגון פיזי בכל מתקני המים והביוב, המיגון נועד להגן על המתקנים ולמנוע כניסת בלתי מורשים למכונים. במסגרת פרויקט המיגון הפיזי בוצעו עבודות של גידור חדש בהתאם לתקנים, שערים , מנעולים, הגנה על פתחי הבריכות, שילוט אזהרה ושיקום תשתיות בחצרות המתקנים. בתום שלב המיגון הפיזי עבר התאגיד למיגון האלקטרוני, במסגרת זו רושתו כל מתקני המים והביוב במצלמות משוכללות , בקרת כניסה לכל האתרים ומערכות אזעקה מתקדמות , כל המערכת נשלטת ומבוקרת במרכז הבקרה של התאגיד באמצעות מערכת שליטה ובקרה של חברת מוטורולה. עלות שלב ב' של הפרויקט ( המיגון האלקטרוני) כ- 2 מיליון ₪ , הפרויקט הסתיים באוגוסט 2014 , ביצוע הפרויקט על ידי חברת טופ סקייליין.

יז. שדרוג קווי מים וביוב ברחובות הגליל והירדן בטבריה

בהתאם למדיניות התאגיד, עבודות שדרוג תשתיות מים וביוב מבוצעות בתיאום ובשיתוף עם הפרויקטים המתבצעים על ידי עיריית טבריה, משום כך, עם תחילת ביצוע עבודות הפיתוח ברחובות הגליל והירדן, הוחלט על ידי התאגיד כי הדבר מהווה הזדמנות להחלפת תשתיות המים והביוב ברחובות אלו, כמובן לטובת ציבור התושבים. תשתיות המים והביוב ברחובות אלו הינן תשתיות ישנות בנות 40-50 שנה ,מכיוון שמדובר ברחובות ראשיים ,נוצלה פתיחת כבישים אלו להחלפת התשתיות וחידוש כל מערכות המים והביוב , עלות שדרוג התשתיות בשלב זה כמיליון וחצי ₪ במימון התאגיד ובהתאם לתכנית העבודה והתקציב, ביצוע העבודות על ידי החברות\קבלנים אשר זכו במכרזי העירייה לפיתוח כבישים אלו, עבודות המים והביוב מתנהלות ישירות ובפיקוח התאגיד , העבודות הסתיימו בחודש פברואר 2015 . המשך עבודות החלפת תשתיות מים וביוב ברחוב הגליל יבוצע במשולב עם החברה הממשלתית לתיירות ובהתאם ללוח הזמנים שיקבע על ידי עיריית טבריה.

יח. שדרוג קווי מים וביוב ברחובות ז'בוטינסקי וויצמן ברמת אגוז בטבריה

בימים אלו, מסיים התאגיד את עבודות שדרוג רשת המים והביוב ברחובות ז'בוטינסקי וויצמן, במסגרת העבודות הוחלפו צנרת המים וקווי הביוב הישנים בקווים חדישים ואיכותיים, הותקנו מערכות מדידה ומדי מים חדשים לכל התושבים , תאגיד המים פועל בשיתוף עם עיריית טבריה במסגרת שדרוג הרחובות ופיתוחן. תשתיות המים והביוב הקיימות ברחובות אלו הונחו בתחילת שנות הששים בעת הקמת השכונה, לאחרונה, תשתיות המים והביוב ברחוב נזקקו לתיקונים בתדירות רבה, כתוצאה מתיקונים אלו נחפרו שוב ושוב מדרכות הרחוב במקומות רבים ובוצעו תיקונים מקומיים אשר יצרו טלאים במדרכות ובכביש, העבודות ברחוב מתבצעות כאמור בשיתוף עיריית טבריה באמצעות הקבלן גילי אריש בע"מ, עלות עבודות המים והביוב בלבד כ- 2 מיליון ₪ במימון התאגיד ובהתאם לתכנית העבודה, הפרויקט לקראת סיום ומסירה.

יט. הנחת קווי מים וביוב במתחם הרמב"ם

פרויקט מתחם הרמב"ם הינו פרויקט המבוצע על ידי עיריית טבריה, במסגרת זו אמור להפוך מתחם הרמב"ם לאזור תיירותי ומוזיאון ללימוד מורשת הרמב"ם , אזור מסחרי הכולל בתי עסק, חנייה אשר תשרת את מרכז התיירות ומורשת הרמב"ם ועוד. במסגרת פרויקט זה נדרש התאגיד לשקם את תשתיות המים והביוב הישנות ולפתח במקומות מסוימים תשתיות מים וביוב חדשות האמורות לשרת את המתחם כולו, הפרויקט יצא כבר לדרך ושלבים א' ו- ב' כבר הסתיימו, עלות הפרויקט כמיליון ₪ במימון התאגיד ובהתאם לתכנית העבודה , הפרויקט מבוצע על ידי קבלן האחזקה והפרויקטים של התאגיד: דגבר נחום בע"מ , סיום הפרויקט –בהתאם להתקדמות עבודות הפיתוח על ידי עיריית טבריה

כ. סיום הקמת מערכת לקריאת מדי מים מרחוק (קר"מ) ברחבי התאגיד

התאגיד התקין בכל יישובי התאגיד, מערכת של מדי מים ממוחשבים לקריאה מרחוק, מערכת זו תורמת רבות לדיוק בקריאת מדי המים , לתאגיד היכולת לבצע בקרה על צריכות המים וקריאה ממוחשבת המונעת טעויות, כמו כן לתושבים תתאפשר בקרוב צפייה בצריכת המים הפרטית באמצעות האינטרנט בכל זמן נתון. באמצעות מערכת זו התאגיד מגלה ומתריע לתושבים על נזילות מים בצנרת הפרטית, דבר המונע בזבוז מים שלא לצורך וחוסך כספים רבים ועוגמת נפש לתושבים. הפרויקט בוצע על ידי חברת מילגם במסגרת מכרז החלפה והתקנת מדי מים ובהתאם לתכנית העבודה של התאגיד, עלות הפרויקט כ – 10 מיליון ₪ בשני היישובים, במימון התאגיד וממענקי המדינה, הפרויקט הסתיים בדצמבר 2014 .

כא. שדרוג, שיקום ופיתוח קווי מים וביוב במגדל, יבנאל וכפר קמא

ברחבי התאגיד ובכל יישוביו מתבצעות במקביל עבודות נרחבות של חידוש, שדרוג ושיקום תשתיות מים וביוב ישנות ופיתוח תשתיות מים וביוב במסגרת בנייה חדשה או שכונות חדשות המתוכננות ביישובים, העבודות מתבצעות במסגרת תכנית העבודה השנתית של התאגיד ובעלות של כמיליון וחצי ₪ , במימון התאגיד, היטלי פיתוח ומענקי המדינה, העבודות מתבצעות על ידי קבלן האחזקה של התאגיד: דגבר נחום, סיום בהתאם להתקדמות הפרויקטים השונים בכל יישוב.